Mässa

Old Swedish Dictionary - mässa

Meaning of Old Swedish word "mässa" (or mæssa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mässa Old Swedish word can mean:

mässa (mæssa)
L.
mässa (mæssa)
for sama altarä. syungas hwarn Fredagh äwerþelicä en messä aff þy hälghä korse ib 564. " sighia höghtidhelika mäsSO. .. aff them hälgha anda" KL 32. " han sagdhe honum tha mäsSO i stadh aff thöm hälgha anda" Iv 4383. ib 2981. gik mäsSO at höra. .. aff thän hälgha anda Fr 1769. at lata sighia mäsSOr fore sin wardhnath, hwar siwnda dagh, eller tionda epter hans dödh MB 1: 269. i hwars varrä artiiþ bäggiä skulu alle þe preste äru i KLostrenu messu sighiä SD 5: 562 (1346). hwilike preste daghlicä sculu messu sighä. .. for þess varrä syäl SOm döt är ib 563. syunga. .. þe samu mässu. for varrä bäggiä syäl ib 565. thetta for:da gozit gifuir iak meth swa skiäll at ther skulu aff sighias twa mesSOr i hwario wiku for mina siäll, mina foreldra oc for alla cristna siäla. the första messan skal wara aff the helgha trefaldichet oc hon skall sighias om synnodaghin, oc the andran aff waro Frw, oc hon skall sighias om lögerdaghin ib NS 1: 73 (1401). schole the holda theris messar ok lata bydia fore alla theris Framfarna bröders ock systra siela SO 193. ib 186, 194. JFr biskops-, brudha-, högh-, högtiþis-, kompanis-, liksto-, lofs-, siäa-mässa, äfvenSOm fyrstomäsSO öl. 2) kyrKLig högtidSDag, i sht en sådan SOm firas till ett helgons minne. for wara Fru mäsSO j fasto (Marie bebådelsedag, den 25 Mars) Bil 699. " om wara Frv mässa om fastona" MB 1: (Cod. B) 533. wara Frv mässa om midhSOmar (Marie besökelsedag, den 2 Juli) ib. JFr anders-, apostla-, eriks-, hinders-, hälghona-, kandel-, kirk-, kirkio-, kyndil-, kyndils-, laurenz-, mariu-, martins-, mikial-, mikials-, olafs-, pätars-, tomasa-, valborgha-, ylians-, älinar-mässa.
mässa (mæssa)
1) sång hvarmed messan inledes. sa hon. .. tua vänasto KLärka byria mäsSO sangh Bil 11. sanctus aMBrosius vitnar i mäsSO sang (in præfatione) at sua var giort Bu 495. ib 496. 2) rättighet att sjunga messan. teþes guz moþer vvreþ ok obliþ biscopenom. .. ok höte hanom dö innan þrätighi dagha. vtan han atar gaue hänna KLärk mäsSO sang Bu 27. (gaf) hanom atar mäsSO sangh ib.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mässa may have also been written as mæssa

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • -or. messar So 193. m. art. messaner ib 194.
 • mesaner ib 186) ,
 • mässo bok
 • messubok SD 5: 564 (1346), 565. mässobook. messu book SD 5: 564 (1346). mässebok. messe bok),
 • mässo brodhir ,
 • mässo diäkn
 • -dyäkn: -dyäkna Bir 2: 68.
 • -diäken: -diäkens Bil 409. mässa diäkn: -diäkna Bir 4: 23 ),
 • mässo diäkne ,
 • mässu fal
 • -fall )
 • mässufat ,
 • mässo hakul
 • mässo kläþe
 • mässu-.
 • messu- )
 • mässo pänningar
 • messa peningr )
 • mässo redha
 • messe-.
 • messa-. messa redhä FH 6: 20 (1449) ),
 • mässo redhe ,
 • mässo redhskaper ,
 • mässo sanger ,
 • mässo skruþer
 • mässu- )
 • mässo särker
 • mässo tidh
 • mässa tiidh )
 • mässo vin
 • messe- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᛋᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
➞ See all works cited in the dictionary

Back