Mässa

Old Swedish Dictionary - mässa

Meaning of Old Swedish word "mässa" (or mæssa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mässa Old Swedish word can mean:

mässa (mæssa)
L.
mässa (mæssa)
1) mässa. " till alla läsande messor j krkien säghias om daghen till alla lläsande messor j kirkien säghia om daghen" ÅK 62. " thän tiidh messa haldas pa hghe altarit eller sokne messe pa warfru altaritdag messe oc siwngande messo pa sancti henrikx altare" ib 64. sama dach gaffs. .. her nilz. .. fore. .. ena swngna messe. .. 7 (mark) SSkb 37 (1501-02). at j lathe sionghe sancti sebastiani messe GPM 2: 178 (1504). - Jfr aflats-, ars-, begängilsa-, brudh-, dagh-, for-, francis-, frans-, fyrsta-, henriks-, hinders-, hvardags-, hälgha likama-, hälghona-, högh-, högha-, höghtihdis-, katarina-, kirk-, kirkio-, knuts-, kors-, kyndil-, kyndils-, liksto-, manadhar-, mariu-, martens-, mats-, mikial-, mikials-, nicolaus-, ol-, olafs-, prebendo-, prim-, prims-, pär-, pätar-, siäla-, sokna-, sunnodags-, tomas-, valborgha-, valborghis-, vighi-mässa.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mässa may have also been written as mæssa

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • messa.
 • messe.
 • messo.
 • messär Svartb (Skokl) 543 (omkr. 1480)),
 • mässo bok
 • mässo brodhir (messobrodir),
 • mässo diäkne (mässa- MP 4: 183.
 • messso-.
 • messe-.
 • -degn J Buddes b 93 ),
 • - mässo diäkn. Mecht 193.
 • *mässodiäkna hus
 • messo- )
 • *mässodiäkna höfdhinge
 • messodyäkna- )
 • *mässodiäkna klädhe
 • -diäkno- )
 • mässo fal
 • mässa-.
 • messo-.
 • messa-. -faal),
 • *mässo haki
 • meszehake VKU Bil 153, 154 (1595)),
 • mässo hakul (messo hakol),
 • *mässo hald
 • messohladh )
 • mässo klädhe
 • messakleden )
 • mässo pänningar (-päningha),
 • mässo redhe (mässemesso-. messe-. -rede),
 • *mässo smäk?
 • mässo särker
 • messo- )
 • *mässo vatukar
 • messo- )
 • mässo vin
 • messe-.
 • messa- )
 • *mässovins köp
 • messo- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᛋᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
ÅK
Åbo Klockarelag. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back