Mässinger

Old Swedish Dictionary - mässinger

Meaning of Old Swedish word "mässinger" (or mæssinger) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mässinger (mæssinger)
mässing. ATb 1: 212 (1465). Mecht 279. " jtem hans deel lj kopperkaar och messingk ij pundh" STb 4: 98 (1505). STb 5: 63 (1515). minnens at her är ingen i thesse iii (3) riike som kan göra. .. messingh än tha at her är koper nog SToria. 1816 ff.">HSH 13: 114 (1524, Brask).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mässinger may have also been written as mæssinger

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • mässing (messingh. messingk. mesing),
 • mässingakätil (messigakätül),
 • *mässings axul
 • mässingx- )
 • *mässings bläkhorn
 • mäsings- )
 • *mässings fat?
 • messfath )
 • mässings kätil (mäs(s)ingx-. messings-. messingx-. meszesynges-: -ketlar HLG 3: 128 (1529). meszesinges-: -kethlar ib 132 (1529). messe-: -kesla ib 95 (1528) ),
 • *mässings nal
 • messingx naall )
 • *mässings staki
 • *mässings thradher ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᛋᛋᛁᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back