Masso mästare

Old Swedish Dictionary - masso mästare

Meaning of Old Swedish word "masso mästare" (or masso mæstare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

masso mästare (masso mæstare)
[Jfr Mht masse, metallklump] masmästare. Se SDw 2: 1267. ss tillnamn. filia lauerncij massa mestara de opido petharshytta parrochie nora Acta et processus canonizacionis beate Birgitte 142 (omkr. 1375). magnus massomästare SD NS 3: 353 (1418).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so masso mästare may have also been written as masso mæstare

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • massa-.
  • -mestare )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᛋᛋᚮ:ᛘᛅᛋᛏᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back