Mast

Old Swedish Dictionary - mast

Meaning of Old Swedish word "mast" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mast
mast. " somma (näml. skepp) huggo öffuer there mast" RK 2: 454. theres masth stodh ful mz pyla ib 3: 962. ib 2413. Lg 3: 699. BSH 4: 336 (1503). " wy haffde giorth en bom medh saman lesna masther" ib 5: 13 (1504). thet (skeppet) hade hwgget masten ib 94 (1506). Jfr skipmast.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -ir )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᛋᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back