Mästadels

Old Swedish Dictionary - mästadels

Meaning of Old Swedish word "mästadels" (or mæstadels) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mästadels (mæstadels)
till största delen, till det mesta. hans iij M män mästadels slagne oc sargadhe atir liffwo MB 2: 292. ib 315. RK 2: 9183. FM 118 (1500). BSH 5: 352 (1509). - i suBStantiv användnin. = mäste delen. mästadels aff hans mannom bliffwo slaghne MB 2: 277. HSH 20: 67 (1506). - Jfr mästa del under mäster.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mästadels may have also been written as mæstadels

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • mestdels RK 2: 9183. mästhe dells BSH 5: 352 (1509).
  • mestedelis FM 118 (1500) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᛋᛏᛆᚦᚽᛚᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back