Mästare

Old Swedish Dictionary - mästare

Meaning of Old Swedish word "mästare" (or mæstare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mästare Old Swedish word can mean:

mästare (mæstare)
L.
mästare (mæstare)
1) lärare, mästare, även i allm. lärd man. far oc helsa siw wisa mästara (septem sapientes) Prosadikter (Sju vise m) 113. ib o. s. v. magister mästher. .. magistervlus. .. lithen mästher GU C 20 (hand 2)s. 110. en stor klärkir ok mästare j boklike konst MP 5: 146. - mästae, magister, den som vunnit magistergrad. rector forneMPde universitatis, doctores, mestere, studentes och theris folk Annerstedt, Ups Univ hist Bih 1 4 (1477). - i omedelbar förbnindelse med ett följ. namn ss titetl given åt en lärare el. åt den som vunnit en lärdomsgrad. mästare olaff ingeualdi SD NS 3: 80 (1415). mesther libbert doMProst i vestheras GPM 2: 361 (1511?). 2) mästare, den som är kunnig i ett yrkes utövande. thy han (ɔ skeppsbyggaren) tok til segh the gärnyngh j hwilko han är ey mästare PMskr 6. - ss titel för bödel. Skotteb 431 (1469-70, Kämn). - Jfr bikara-, blidho-, bly-, borgh-, borgha-, buklara-, byggio-, bysso-, fat-, gards-, glas-, hiula-, hof-, iudha-, kamara-, kesarlagas-, kirkio-, korgha-, kryddagards-, köko-, lagh-, läre-, masso-, mur-, mura-, murara-, mynt-, mynta-, orghel-, orgho-, pala-, pateno-, plagho-, planeta-, pram-, pulver-, qvartera-, qvarters-, rota-, sagha-, salpeter-, seghiara-, skat-, skip-, skola-, slädha-, stal-, stiärno-, gangs-, tighl-, tiär-, tiäro-, tokto-, torn-, tornvaktara-, trägards-, vingards-, värk-, yrtagards-mästare.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mästare may have also been written as mæstare

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mestere.
  • mästher , mester)
  • mästara man ,
  • *mästara säte
  • mestara- )
  • *mästara värdoghhet
  • mästhera- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᛋᛏᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back