Mästare

Old Swedish Dictionary - mästare

Meaning of Old Swedish word "mästare" (or mæstare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mästare Old Swedish word can mean:

mästare (mæstare)
L.
mästare (mæstare)
1) lärare, mäSTare, äfven i Allmh. lärd man. þins mäSTara orþ Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 13. " sin mäSTara senecam. .. lät nero dräpa" STenianus. Se Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 307. " nam mz sielfsins akt. .. Alla Book liSTe vtan mäSTara" ib 647. skipadhe. .. mäSTara. .. som känna skullo smam barnom af förSTa BoSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KStaff oc the til the vordho fullelica lärdhe Gr 317. " badh then mäSTara känna them badha" Fl 137. " een meSTer j skola" MD (S) 262. " meSTaren bad hanum skirma höffuiskeliga" Di 163. " sitiande mit i bland mäSTarana" Bo 26. johannes crisoSTomus vis mäSTare Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 49. STenianus. Se Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 80. STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 1 (1, 1), 6 (14, 7), 15 (34, 15), 44 (112, 47). MB 1: 38, 175. STephens. 1849.">Iv 1767. " egipto mäSTara the bära priis fore Alla män tha ära the wiis" Al 39. ib 154, 156, 178. mäSTer iak spör thik ib 181. ib 197, 206, 211. " at vilia cAllas mäSTare" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 229. ib 1: 331, 332. aSTrologi. .. the som kloka mäSTara äru j hymelSTeknom Su 224. - mäSTare, magiSTer, den som vunnit magiSTerGrd. hwilkin thing hon ther äptir wppinbarade ärchebiscopenom i wpsAlom oc ther mz threm androm biscopom oc enom ganzska gudhelikom mäSTara som STor hiöldz wara j the häFramt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgo script (cuidam magiSTro devotissimo, qui magnus theologus habebatur) STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 4. ib 3. hwaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKen är iak baklarius, mäSTare licenciatus, ällar doctor STerfolk. Utg. af F. A. DahFramt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 144. " war hans nampn i pariis scriwit at han war en meSTer i BokAliiST" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3364. - i omedelbar förbindelse med ett följ. namn ss titel gifven åt en lärare el. åt den som vunnit en lärdomsGrad. SD 6: 129 (1349). mäSTar arnAld STenianus. Se Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 782. mäSTar egiDius STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 57 (144, 63). meSTir iordan ST 385. ib 386. meiSTer hillebrand Di 14. " meSTer hans brask" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 274 (1506).
mästare (mæstare)
2) mäSTare, den som är kunnig i ett ySTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKes utöfvande, konSTnär. mär mäSTare til läkedom STenianus. Se Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 382. mäSTare j läkedom STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 269. " sannaþe han vara bäSTan ok wisaSTan mäSTara þere conST" Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 181. " Alexander badh philippum kAlla sin läkiar mäSTer fore Alla (vocavit ad se meDium Suum nomine Philippum. .. erat. .. meDicus ille. .. in omni arte meDicinæ perfectus)" Al 2566 ; jFr 3. jomFru maria syntis henne oc sagdhe hwat wilt tu mik guffua om iak läkir thins Bonda öghan tha swaradhe hon hurw kant tu thz ända mädhan the wisaSTa meSTarana haffua han owergiffuit tha sagdhe jomFrun engin i wärldene är ther til bätra mäSTare än iak Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 25-6. STephens. 1849.">Iv 4589, 5352. leta en meSTara slöghan at Dicta hanom eet pAlacium Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 181. þe foro siu dagha. .. mällan mäSTara (aurifices et gemmarios) ib 152. STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 17. " haffwe Bod äpter meSTer hans, mAlaren i swdhercöpwng" BSH 5: 147 (1507).
mästare (mæstare)
3) mäSTare, den som i skicklighet öfverträffar (någon). weland nam sa wäll atsmida. athan wart dwergana meSTara Di 43. 4) STyresman; generAlSTare (öfver en munkorden)? j preDikara ordön war een brodhir meSTir iordan han war meSTare ofwir orDinem ST 385. - ordensmäSTare, STormäSTare, härmäSTare. then nywAlde meSTer HSH 18: 12 (1494). at then GrotförST aff lettogen och meSTeren finge the rysser noget at göre j winter ib 13. " meSTeren i lifFland" ib 14. " meSTeren aff lifFlandh" ib 20: 86 (1507). - föreSTånderska, ledarinna. hon var skipadh. .. en mäSTare owir fakunnogha iomFrur Kl 350. hoSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMäSTare. kesrens mäSTare, som regeradhe hans gardh oc höghmäles saker oc ärandhe Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 190. hoSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMäSTarinna (för en prinsessa). Fr 2032, 2078, 2082. - JFr bakara-, baner-, baners-, bikara-, biärgh-, biärgha-, biärgs-, blidho-, bly-, Borgh-, Borgha-, Borghara-, bysso-, bäFramt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgh-, gards-, glas-, harpo-, himna-, hiul-, hof-, hovuds-, härskaps-, iudha-, kamar-, kamara-, kämmer-, kättara-, köko-, lagh-, lifnadha-, läkia-, läre-, mur-, mura-, mynta-, riddara-, rövara-, skip-, skola-, trägards-, tukto-, väSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK-, yrtagards-mäSTare.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mästare may have also been written as mæstare

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mestara Di 43.
  • mästar Bil 782 ; KS 57 (144, 63 ; på båda ställena i omedelbar förbindelse med ett följ. namn). mestar ST 386 (i omedelbar förbindelse med följ. namn). mäster Fr 2078 (nom.), 2082 (vok); Al 181 (vok.), 197 (vok.), 206 (vok.), 2566 (ack.); SD 6: 129 (1349; i omedelbar förbindelse med ett följ. namn). mästir Fr 2032 (vok.). mestir ST 385 (i omedelbar förbindelse med ett följ. namn). mester RK 1: 3364 (nom.); MD (S) 262 (två ggr, på det ena stället i nom., på det andra i ack.); SD 6: 129 (1349) ; FM 274 (1506) ; BSH 5: 147 (1507) ; på de tre sistn. ställena i omedlbar förbindelse med ett följ. namn. meister Di 14 (i omedelbar förbindelse med ett följ. namn)),
  • mästara man
  • mästara ämbete (mestere-),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᛋᛏᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back