Mästarliker

Old Swedish Dictionary - mästarliker

Meaning of Old Swedish word "mästarliker" (or mæstarliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mästarliker (mæstarliker)
1) som vunnit mästareskicklighet el. mästaregrad. mästirlikin (magistalis) läkiare Bir 2: 269. 2) mästerligt el. konstnärligt arbetad. Fl 974.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mästarliker may have also been written as mæstarliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • mästirliker: mästirlik Fl 974.
  • mästirlikin Bir 2: 269 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᛋᛏᛆᚱᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
➞ See all works cited in the dictionary

Back