Mästarman

Old Swedish Dictionary - mästarman

Meaning of Old Swedish word "mästarman" (or mæstarman) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mästarman (mæstarman)
mästare, den SOm är kunnig i ett yrkes utöfvande, idkare af slöjd el. konst, handverkare, konstnär (särsk. byggmästare). läkkiara oc mestermän wanhopadho at hans liwe Lg 3: 231. " föresee stadhen mz läkiarom, oc androm mästarmannom, SOm ärw smedher, tyMBermen, bysSO giwthara, pwlermakara" SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 4. " alla konsther oc theris mästermän (omnis artifez omnis artis)" MB 2: 362. " godher mäster man han gör et andbudh" ib 1: 81. vm än noghar aff gerningis mannomjn ellir mestirmannomin (artificum) wilia vndirgifua sik thenne reghlo VKR 5. Bir 4: 96. " mäster män SOm ärfudoha skulu älla aterbyggia j klostreno" VKR 81. Bir 4: 60, 5: 46. bödh mästir mannomen SOm före ärffuodit stodho, at the först skullo vpresa mwrana MB 2: 250. epther mestermen han til kolne sende ath koma the nye kora til ende MD 503. " äst thu mäster man" Fl 1246. mästare, den SOm vunnit mästaregrad inom ett handtverksskrå. SO 17, 30, 150, 159. - i bergshandtering. PfN 135, 136, 137. 2) upphofsman anstiftare. hedhir giri är. .. swiksins mästar man (doli artifex) Bo 96. 3) styrare, förare. mästher mannen SOm diwrit (elefanten) regherade MB 2: 237. - Jfr mästarara man.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mästarman may have also been written as mæstarman

Alternative forms or notes:
  • mästher- MB 1: 81, 2: 362 ; VKR 81 ; Fl 1246.
  • mästher- MB 2: 237.
  • mestr- SO 30, 150 ; Lg 3: 231.
  • mesther- SO 159.
  • mästir- Bir 4: 60, 96, 5: 46 ; MB 2: 250.
  • mestir- VKR 5 ),
  • mästarmanz tunna

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᛋᛏᛆᚱᛘᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
PfN
Previlegier för Norberg. I Småstycken på Forn Svenska.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back