Mästarskap

Old Swedish Dictionary - mästarskap

Meaning of Old Swedish word "mästarskap" (or mæstarskap) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mästarskap (mæstarskap)
1) ledning, undervisning. " vi spöriom äpte hans mästarskap, hulkins lifwirne vi viliom först oc främst fölghia i dygdhomen" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 130. " äkke gaf var herra ihesus thässom sinom Discipulis tha sins mästarskaps ympnilse (magnam sui copiam; i st. f. magnam har trol. lästs magisterii)" ib 234. " paulo gaff han mästerscap (uppdrag att undervisa?) swa som qwämelikom kännefadhir at lära ok vpbyggia kirkiona" KL 177. 2) mästerskap, konst, skicKLighet. enkte mästarscap kunne hiälpa for the sottinne KL 366. smidhas thz (ɔ: gullit) j vmskiptelika formo äfter gulsmitsens mästarskapi KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 270. " mz mästerskap tha var thz giort" Iv 757. " mz huat mästarskapi gudh vtledde thik aff thina modhirs thranga quidh" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 433. at ensampnom gudhi gifwis alt mästirskap (magisterium) ib 2: 39. hwat got gör os thit mästerskap ib 1: 398. aff. .. thera mästara ordhom som tala aff mästarskapi oc KLokskap (philosophorum et rhetoriorum curiose eluquentium) ib 2: 231. " at hon bäzsta mästarscap hafdhe i sinom ordhom" KL 351. - Jfr mästaraskap.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mästarskap may have also been written as mæstarskap

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mäster- KL 177 ; Bir 1: 398 ; Iv 757. mästir-, Bir 2: 39, 231, 3: 433),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᛋᛏᛆᚱᛋᚴᛆᛕ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
➞ See all works cited in the dictionary

Back