Mästarskap

Old Swedish Dictionary - mästarskap

Meaning of Old Swedish word "mästarskap" (or mæstarskap) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mästarskap (mæstarskap)
1) ledning undervisning. magiSTerium mäSTherskap STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 110. 2) mäSTerskap, kosnt, skicklighet. - konSTfärdighet. nw än tho at ja le malningh ällir mäSTirskap (artificio) skälin fore STaa gärningenne, ok han är STörre som gör, än thz som han gör SpV 62. 3) förhållandet att ngn är mäSTare el. mäSTerman, mäSTerskap. han (ɔ mäSTermannen el. bödeln) sade sich wilie ware STaden hwl och tro j sin gerningh och meSTerschap STb 2: 577 (1491).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mästarskap may have also been written as mæstarskap

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mästher-.
  • mästir-.
  • mesterschap )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᛋᛏᛆᚱᛋᚴᛆᛕ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back