Mästarsven

Old Swedish Dictionary - mästarsven

Meaning of Old Swedish word "mästarsven" (or mæstarsven) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mästarsven (mæstarsven)
(mäSTer)gesäll. STb 4: 255 (1512). meSTer hyndrikx bordskärares meSTerswen HLG 3: 5 (1516). giffuer akt paa glasmakare embete oc flyr oss en meSTerswen hiit för thenne iii (3) riike skull SToria. 1816 ff.">HSH 13: 114 (1524, Brask).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mästarsven may have also been written as mæstarsven

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mester- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᛋᛏᛆᚱᛋᚠᚽᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
➞ See all works cited in the dictionary

Back