Mästirska

Old Swedish Dictionary - mästirska

Meaning of Old Swedish word "mästirska" (or mæstirska) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mästirska (mæstirska)
1) lärarinna. sidhanna mästirsca (dotrix) Bo 140. Lg 808. Su 18, 19, 21, 99, 105, 224. 2) mästarinna, herskarinna. modhorin oc alla kirkio mästersca (magistra) romara kirkia Bo 80. - ledarinna. hon war apostlomin mästirska (magistra apostolorum) Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 267. - Jfr hofmästirska.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mästirska may have also been written as mæstirska

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mästerska Su 99 ;
  • -an ib 18.
  • mästersca Bo 80.
  • mästherska Lg 308 )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᛋᛏᛁᚱᛋᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back