Mät

Old Swedish Dictionary - mät

Meaning of Old Swedish word "mät" (or mæt) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mät Old Swedish word can mean:

mät (mæt)
1) mått, mål. " for thre yxn goþa oc gijlda, ällas oc femtan marcher penninga, at gamblo miäti Gadoli Pants 275 (1372). "
mät (mæt)
4) utmätt gods? Se J. Rosén, Scandia XX s. 11 f. BSH 2: 80, 81, 83, 84 (1399).
mät (mæt)
1) värderingsmän. Gadolin Pants 278 (1384). eptir sex metismanz ordh Arfstv 34 (1461). " äpther siex mietz manna ordh" ib 54 (1461).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mät may have also been written as mæt

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • miät )
  • mäts män (mietz-. metis-),
  • mäts ordh (mätz-. mädz ordh Arfstv 95 (1461).
  • miätz-.
  • myetz-) ,
  • mäts ordhan (mietz-. myetz-. -orden),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
Gadolin Pants
A. W. Gadolin, Pantsättning af jord enligt medeltida svensk landsrätt. Med en bilaga af förut otryckta urkunder från perioden 1351--1400. 1909.
➞ See all works cited in the dictionary

Back