Mätare

Old Swedish Dictionary - mätare

Meaning of Old Swedish word "mätare" (or mætare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mätare (mætare)
mätare, person som på offentligt uppdrag har att mäta vissa varor. "jtem mäterene iiij art. meterlön for iij pund malt loc v penninge till öll" Skotteb 439 (1469-70, Kämn). Jfr spanna-, stads-mätare.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mätare may have also been written as mætare

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mätere )
  • *mätara lön
  • meter- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᛏᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back