Mateliker

Old Swedish Dictionary - mateliker

Meaning of Old Swedish word "mateliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mateliker Old Swedish word can mean:

mateliker
1) måttlig, måttligt STor, medelmåttig. en mwr. .. hulkin som wari STarkir ok ey mykit höghir vtan mattelikin STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 53. vindöghonin warin mattelikaST ok liws ib. thetta klädhit war ey mykit trangt. .. vtan Alla STadz matthelikit ib 144. " thry thingh an iak thik. .. förST matelikin söMPn. .. annantidh mattelika waku. .. thridhiatidh mattelikin koST" ib 248. " hafwa matteikin hugnahd" ib 310. ib 2: 61, 148, 202. LB 7: 81. ST 484. tak matelik thing thik til hand Al 3560. " skip sit enga sin matelekit" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 179. mz matteliom nidherhängandis näsom STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 155. " en matteliken pilt ib 427. mathelige men ärw beST j STrid" MD (S) 254. - måttligt STräng. faSTodagha skulu wara mathelike (jejumia moderata debent esse) STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 84.
mateliker
2) lugn, jämn, flärdlös. wari thera sangher mathelikin STadughor oc enfAllir STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 20. ib 69.
mateliker
3) måttlig, återhållsam, hofsam. j sälikhet beuisas huru mykit hwar en är STadhughir ok matteliker STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 260. " vari matelik oc STadhelik" ib 3: 183. ib 1: 321, 2: 11, 223. hwo som maatheligh är i manghahanda oc myket wiin STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 291. then häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe ande. .. säti thin mwn matelika och sanna tAlan ib 106. " mattelik teMPran" MP 1: 121. Jfr omateliker.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • madelikir Bir 2: 11.
 • mathelig: -lige MD (S) 254.
 • maatheligh Ber 291.
 • matteliker Bir 1: 260 ;
 • -lik MP 1: 121 ;
 • -lika Bir 1: 248; ST 484 ;
 • -lica Bir 2: 202 ;
 • -likast ib 1: 53 ;
 • -likom Lg 3: 155.
 • matelikin Bir 5: 69.
 • mathelikin ib 20 ; Ber 84.
 • mattelikin Bir 1: 53. ack. sing. m. matelikin ib 248, 2: 202.
 • mattelikin ib 1: 248, 310, 321.
 • matteliken Lg 3: 427. nom., ack. n. matelikit Bir 2: 148, 223. matthelikit ib 1: 144. matelekit ib 4: (Avt) 179.
 • motteligit LB 7: 81 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᛏᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back