Mateliker

Old Swedish Dictionary - mateliker

Meaning of Old Swedish word "mateliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mateliker Old Swedish word can mean:

mateliker
1) måttlig, måttligt stor, medelmåttig. modicus. .. skälighen maathelighen GU C 20 (hand 2) s. 149. - måttlig, icke synnerlig. biscop karl och han are matelige wenner GPM 2: 17 (1506).
mateliker
3) måttlig, återhållsam. " frvgalis. .. nyttoger ok ätleger jn danigo mattheligin in swenico nötkärne in almanico" GU C 20 s. 295. moderatus. .. mathelighen ib (hand 2) s. 149. - hovsam, blygsam. modestus , , , maathelighen GU C 20 (hand 2) s. 149. thän wisdomen som kombir aff höghdhinne är försth blyghir, thär nsäth fridzsambir, mattelighin (modesta) ällir sidhelighin SpV 498.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • matelig.
  • maathelighen.
  • matt(h)eligin ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᛏᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back