Matgärþ

Old Swedish Dictionary - matgärþ

Meaning of Old Swedish word "matgärþ" (or matgærþ) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

matgärþ (matgærþ)
matlagning. " wara j stekarhusen widh madh gärdh" Bir 5: 29. " aff brödhranna kost oc maatgärdh" ib 32.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so matgärþ may have also been written as matgærþ

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • madh gärdh.
  • maatgärdh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᛏᚵᛅᚱᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back