Matgivo pänninger

Old Swedish Dictionary - matgivo pänninger

Meaning of Old Swedish word "matgivo pänninger" (or matgivo pænninger) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

matgivo pänninger (matgivo pænninger)
viss skattreprestation. Jfr SAOB M: 457. ix marceraff matgiffue päninghen Vrml skatteb 99. ib.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so matgivo pänninger may have also been written as matgivo pænninger

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • matgiffue- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᛏᚵᛁᚠᚮ:ᛕᛅᚿᚿᛁᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

OB
Omständelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i Stockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. post., s. 212--215.
Vrml skatteb
En värmländsk skattebok från 1503. Utg. av S. Samuelsson och G. Kallstenius. Nationen och hembygden 2.
➞ See all works cited in the dictionary

Back