Mäþan

Old Swedish Dictionary - mäþan

Meaning of Old Swedish word "mäþan" (or mæþan) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mäþan Old Swedish word can mean:

mäþan (mæþan)
L. A) adv. under tiden, härunder, emellertid. mädhan como römska herra sendeSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budha til vespasianum STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 315. konungin ränte mädhan ok röfuade Alt kiSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiona GOz ib 788. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 161. MB 1: 16, 189, 297, 342, 362. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 69. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 126, 157, 669, 700, 712 o. s. v. ST 149, 282, 289. Allius. 1850--54.">Di 90, 182. sagdhe wilia bidha när heSTomSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 58. mädhan siwdher wrangh gryta ower eldh män rät gryta bedhis i by GO 460. " mädhan seeglen wunnos STormades mädhan" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 291. " medhan the fara op til herradgen och göra sig redho hith, mädhan slas wij pa nackan" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 254 (1508). B) konj. 1) medan, under det att. mäþan iosep rede brollöps koST ii bäþblem sat maria ii nazareth i faþurs garþe STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 6. ib 102. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 291. STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 254 (1508). - så länge som. Aldre tapa þe sighar. mäþan þe hanom þiäna STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 56. ib 504. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 550, 3: 83. " mädhan thessin dagher ok forodh STandä" STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 132 (1371).
mäþan (mæþan)
2) då, emedan, AlldenSTund, eftersom. mäþan þin pina Var min skuld. .. gif at þinna pino sara suärþ. .. groe ginum mina hiarta rötar STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 73. " mädhan thu vilt hädhan fara. föör mik mz thik" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 245. ib 9, 13, 16, 103, 132, 242. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 83. MB 1: 45, 187. Bir 1: 4, 3: 66. Fl 1505, 1573, 1952. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 1508, 3714. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1201, 4409. gaff hon. .. herra häninge. .. Allan sin rät ther hon hafde til the prebendome. .. midhan han then mäSTe war meth sinom brodhir Sd NS 1: 27 (1401). ib 29 (1401). thz Allius. 1850--54.">Diwret är Aldrik kommit aff nokro vnda art, mäden thz haffuer swadanna dygd mz sik Va 25. 3) då, då likväl, ehuru. huru sighar þu. .. han Vara corsfeSTan mz vilia. mäþan han Var forraþen ok sAldar STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 138. " thy at mädhan thu äST man. oc (för thu?) gör thik siäluan gudh (cum homo sis, facis te ipseum Deum)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 154. " thu mat spöria huru the pressa mik mädhan min guddoMBir ok mandoMBir är opinlikin" Bir 1: 161. ib 2: 40. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 3701. Al 5378. 4) så mycket som? kunungen böþ vt gul ok self. mäþan þe vildo haua tel lösn hänna STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 490.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mäþan may have also been written as mæþan

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • mäthan Bir 2: 40.
  • mzdhan Lg 3: 83.
  • mzan Lg 550.
  • mäden Va 25.
  • medhan KL 58 ; RK 1: 1201, 4409.
  • medan Di 182.
  • medhen BSH 5: 73 (1506?).
  • mädhane Bo 16.
  • midhan SD NS 1: 27 (1401) , 29 (1401)),
  • mädhan som ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚦᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back