Maþer

Old Swedish Dictionary - maþer

Meaning of Old Swedish word "maþer" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

maþer Old Swedish word can mean:

maþer
L.
maþer
1) menniska. " maþar är manne likaSTar" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 145. " manz änlite" ib. " öpto han wara mere än man" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 112. " fik han STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sua mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLo mere hugnaþ af guþi. at han hafþe mindre af mannom" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 149. " han saghþe. .. sik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vara STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diäwl ok eigh man" ib 8. " en vluSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alde com ok tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alaþe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm man" ib 515. han (ɔ: guz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOn) vilde madher warda at Frälsa mannin STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 84. " göra man gudhi hemelican oc likan" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 15. " hwath är mannen thes, at thu hawär gjort hanom slijka wirdning" STyrilse och HöfSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">VareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 2 (4, 2). " är mannen äpte sin naturlik skipelse skapader mit mällen ängla ok wärilzlik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diur" ib 2 (5, 3). skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al kunung thz wita ok hoxa, at han är ey åtenaST man, utan är ok mera än man och minna än gudh i thesse werld ib 14 (32, 15). mannen är skapadher til wit oc vnderSTanSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dilse STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 83. " mannen. .. liffwer i litzlan tima" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 44. " mannin hawir sin vilia mik genwärdoghan" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 203. " thin siäl swa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm ok hwars manz lifwir ärwädhelika" ib 65. " j huars manz hiärta" ib 2: 25. " skulu onde män pröua at thz är ey min skuld at the äru ondo" ib. " wädher är okunnoghare marghom mannom än watn" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 73. " ey är annat naSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn vnSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dir hiSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnom gifuit mannom j hulko oss bör hela STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vardha" STillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 31. " pröua the thet medh naturlikom skälom ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Suå medh manna skälom ok äptedömom (skäl och exeSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPel hämtade Från menniskiolifvet)" STyrilse och HöfSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">VareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 7 (16, 7). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alghom mannom (heSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgon) tel lof STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 3. " at iak skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al orsak mik for minom änglom ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom minom häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghom mannom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 202 ; " se vidare under helagher 1: jFr äfven 5. han kröp ij kySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKith man om man (förbi den ene efter den andre)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 2331. honum STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Var äruodhis ful gerning j yttro mannenom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm är til sin licamma STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 380. " honum STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Var ey STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Altidh andelikin hugnadhir aff indra mannenom" ib. " läthin thy STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borth gaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBla mannen (den gamla menniskan, den gamle Adam) oc iförom os then wngha" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 92. ib 31, 254. " j förin idhir j nyan man" STillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 126. " nw ma nakar man wilia androm antiggia tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala eller göra skadha" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 460. " thz är omöghelikt at nakar mander thz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bort föra (för före)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 909 ; " jFr 6. - i STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allmh. andligt väsende. then onde man (djäfulen)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 5: 156 (1491). - ååtföljdt af ordnngSTSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al betecknande den ordning, i hvilken menniskor räknas STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vara med hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Varandra beslägtade. war enoch siwnde man (afkomling i sjunde led) aff adam STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 2. " jak häSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnis foräldra synder aff söne oc STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOnasöne til thridhia man (led) oc fiärdha minna owina, än minom winom lönir iak lydhno oc älskogha mz miskund til thwsanda man" ib 332. ib 183, 184. STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 101 (1506). - pl. närmande sig beteckning för obeSTäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1881--82. SFSS.">MDt STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Subj. (jFr 6). hans fözla: STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm män kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla (man kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allar) iul STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 61. ib 203. " thär til at män mattin þät gömä wir skiupum" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 668 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). - gen. pl. förSTäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKande vid STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Superl. manna rätuiSTae STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 197. ib 193. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 304. " preSTin hänna fadhir doo manna förST äpte hona" ib 879.
maþer
2) i mots. till qvinna. " kuna giSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All bruth siin sma madher" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 4: 408 (1335, nyare afskr.). män ok kono STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 3. STyrilse och HöfSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">VareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 46 (118, 50). - man, till mogen ålder kommen. för än han wardher madher STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 7160. " tha han är komyn til mans (till manbar el. mogen ålder)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 261. han war til manne komen oc her henric biildze war eth baarn STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 5: 230 (1516). - man i mera STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allmän betydelse (icke STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alltid med säkerhet att skilja Från 1), äfven man ss medlem af ett samhälle, krigare o. s. v. at lysis opt firi STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allum manum (för mannum) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 668 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). " wäri Frither mällin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldra manna. ib. rikesins radh oc män innan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Suerike" STycken på Forn Svenska.">BSH 2: 39 (1326). " hani vinin wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ald at witnä til sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alans medh attä mannum" SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 1. " skiptas män giäwm viþär" ib 46. nu spanä naþär hion manz ib. " iär þät ejär siäx manna ib. misfyrmir man FrälSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum manne" ib 54. ib 9. ens mans STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vakn ib 26. " en sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aloghar siukar man" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 165. en miok syndoghar man ib 20. " octouiamus viis man ok vitar" ib 62. " santillus hät en man" ib 56. " hafþe þeophilum mindre man" ib 29. " gaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBlir män" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 669 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). lönlek saSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBand ok hälST wälSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borna mannä the göra opteleka bathe for mamum (enskilda) ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almänning STadhlikär geengangur ib. " then godhe man" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 1210. " äghir huar sinom luth radha sliikt a man STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm a man" STadga för mädhal tridhiung i Trögd. I SmåSTycken på Forn Svenska.">TB 74. " lot han sin här saman sanka ther war redho man STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm man" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 3205. " the wille man aff huse ga" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 803. ib 4180, 3: 794. " man af huse han wt bödh" ib 2: 1532. ib 3: 3961. " wilia the oss koma til hiep man w huse" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 183 (1507). " leffwa och dö för eder och riketh til then ytterSTa man" ib 369 (1509). - sing. i koll. bem. i förening med adj. men el. menegher. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Suärgis rike och mene man til STort fordärff SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 189 (1504). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 7: 79 (1509). " oss ok then menige man til longligit gagn" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 157 (1504). ib 165 (1504). - man, med Framhållande af begreppen af kraft, duglighet el. anseende. är mykin man fore sik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 205. " ärin j nagon tid men fför idher" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 226. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vari STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldhre sythan swa man ath tholkit honum byndhz meer" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SO 23. " blifwe ey man thes bäthre" ib 27, 70. ib 114, 153. " thz bötte han sidhan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm en man (STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm en karl, med besked)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 859. ängin thera är ther til man (i STånd) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 5174. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Va 31.
maþer
3) äkta man. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt þär til hon man takir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 476 (1345, nyare afskr.). thässe quinnan hafdhe sköran man STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 61. " godh huSTru thänkir mz sik mädhan min man älska mik hui skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al jak dröuas" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 23. ib 4: 124. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 184. STillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 40. ST 28. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 5. " ouergaff syn eigen man ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bondha" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 550. " hon war vng komen til manna (gift)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 270.
maþer
4) tjenare, tjenSTeman, man. tröSTe sina män ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Varþnaþ tel martirium STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 422. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Varþ hans man" ib 29, 497. " þe lön guþ giuar sinom mannom" ib 518. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 124. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 1219, 1254. han war philippe vnderdaan war hans man ok giordhe honum skat STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 769. " them han vnte liiff the wordho honum trygge STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alexandro ok wordho hans män" ib 1057. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 1541, 2456. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2438, 4510. " baþe wari män ok swa adþri thär i härramanna gardþum thiäna" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 669 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). como decii kesar män (milites) ok toko han Fran berþe oc förþo for sin härra STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 421 " j. .. nekaden mik koSTh oc brödh mynom mannom til widherqwäkilse" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 94. " böd han tha STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla sinä men the STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm wapnföre waro at the skulle snart komma till hanum" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 22. ib 38, 204.
maþer
5) helig man, heSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgon (jFr STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 3 ; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 202, anf. under 1). i eder (jFr Ihre 2: 164). swoor om män STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 455. " her axel swardhe ney widh men" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1418. - män vet el. vet män (jFr Isl. menn veit el. veit menn i sht i romantiska sagor), för visSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SO, i sanning. men wet, sagde the, honom är j hiärtat we STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 585. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 524. " men weth thu äST aff enä godhä art" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Va 27. " män veet thz skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vara" Fr 933. män weet thz skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vara ia ib 2816. " män veet ney mälte han til thöm" ib 838. " mey män weet thz gaar ey swa" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 4131. " ja män veet thz gaar mik swa" ib 2693. ja veet män vitin thz sannelika iak vil idher herra äkke swika ib 5579. " thz weet män tha saghdo han iak wil idher visa thän sama man" ib 3963.
maþer
huru fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Als ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flärþa fult är[r a] a] lt þätta hems lif. ok skippar þa hälzt af hände. man vänte sik hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alda ib 186. " en man räknar rät" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 434. " man iänar vm þeem" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 669 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). vtan man hawe þyrftelik fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All ib 670. þän timä man til fiända drager ib 5: 478 (1345, nyare afskr.). nw ma man spyria STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 86. ib 92, 460. " man sa hans STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLubSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo farä igenom härän" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Va 46. " tha wart i STokholm howat aff makt swa at manz (ens) hierta giorda sakt" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1149. ST 350. - JFrSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al-, afgudh-, afuunds-, aker-, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alder-, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alders-, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlmoSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SO-, anger-, arbeidhis-, arvodhis-, aSTäþu-, asynar-, attungs-, atviSTar-, bana-, befSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alnings-, biärgs-, bla-, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo-, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Boands-, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bofälags-, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bol-, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bola-, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bolags-, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">BolSTads-, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borghana-, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borghanz-, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Boskaps-, bruþ-, STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Buds-, STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bugha-, STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bura-, by-, bya-, byggianz-, byrþa-, bysätis-, daghthingis-, delu-, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diävuls-, dottor-, draSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fls-, dygdha-, fanga-, fangis-, far-, fatök-, fiske-, fiärdhung-, fiärpungs-, for-, forgangu-, forgärninga-, forseo-, forsikäla-, forsyna-, forviSTa-, Friþ-, Frids-, Frukt-, Frälse-, Frälsis-, fälags-, färio-, fäSTa-, fäSTe-, fögho-, giptar-, giptinga-, gipto-, gisla-, giwanz-, grimu-, guds-, gäl-, gärdh-, gärdha-, gärninga-, gärningis-, gäST-, hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alds-, hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alfgärþa-, hemis-, hemol-, hemols-, hiorþhSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alds-, hirþ-, hof-, hovuds-, hus-, husaby-, hussätis-, hussätu-, hägoma-, häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe-, häSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1881--82. SFSS.">MDa-, häradh-, härads-, härra-, höfdhings-, hömta-, iSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgärninga-, iSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgärningis-, inhysis-, innan hundaris-, innan konungSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRikis-, innanrikis-, innis-, inrikis-, intäkiu-, intäkta-, intäktis-, iSTaþa-, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Ivir-, kaSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPer-, karl-, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTer-, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK-, köp-, köpSTadha-, köpSTads-, köpu-, lagh-, land-, lands-, lands syna-, lappa-, ledhis-, ldhsaghu-, legho-, leidha-, lek-, loSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vanz-, luka-, läns-, lösinga-, löska-, mSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al-, mSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala-, mSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alat-, mSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Als-, mSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almös-, middel-, midhSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alders-, midhlunga-, mots-, muslaghu-, mäghin-, mäli-, mälis-, mäSTar-, mäSTara-, mäts-, nordh-, näSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1881--82. SFSS.">MDar-, obyrþar-, oþSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Als-, osanninda-, oSTyris-, plagho-, plogh-, portkonu-, puto-, qvin-, raþ-, radhgärdha-, rans-, reþu-, renlSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Ivis-, riddar-, riddara-, riddaramanz-, riddarmanz-, riddarskaps-, sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alu-, sanninda-, sara-, sigher-, sighers-, sighlinga-, siuka-, siäx-, skapa-, skat-, skila-, skip-, skogh-, skot-, skripta-, skunafSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Als-, skyld-, skyldar-, skäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1881--82. SFSS.">MDa-, sköt-, ninga-, släkta-, släktis-, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOkna-, spa-, spele-, STads-, STrids-, STyri-, STämninga-, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">SuþeSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKöpungs-, syna-, synda-, syslo-, sädhis-, sände-, taSTyrilse och HöfSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">VareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-, taku-, tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alu-, tilsen-, tiSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBer-, täkiu-, þingSTämnu-, þingvitnis-, þiäniSTa-, þiäniSTo-, thridhiungs-, thäkkilsa-, umSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Buds-, uSTadga för mädhal tridhiung i Trögd. I SmåSTycken på Forn Svenska.">TBya-, vSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldgärningis-, vSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alds-, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Varþ-, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vards-, vedhe-, vidheratto-, viþerdelu-, viþergangu-, vidherlags-, vidherlägs-, vilda-, villo-, vingana-, vitnis-, välSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dis-, väSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK-, värna-, värulds-, väST-, vättis-, ymu-, ällis-, älskogha-, äSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBitis-, ät-, ättSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alevis-, ölSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Buds-, örlögs-, örlöghis-maþer el. -man äfvenSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm byghþa-, eds-, eþa-, faSTa-, faSTo-, folSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLands-, fäSTo-, hamnu-, hanabygg -ia-, hundaris-, innan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOkna-, iämkyrnis-, minnunga-, mungats-, mätanz-, STadhfäSTis-, STämnu-, þing-, þings-män.
maþer
1) menniskoslägte. " han. .. lätär STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt mannkiön födhas af enom man" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 161.
maþer
2) slag af menniskor. thry manna kön liknas threm skipom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 171. " äru thriggia handa manna kön thiänande mik j thesse wälrdlinne" ib 1: 39. - JFr man-, manz-kyn.
maþer
1) menniskohand. jak hängde mina skiäru j STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOoSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgisla oc hon skar mera korn hängiande än the andra skaro j manz handom ST 1238.
maþer
2) manlig el. kraftig hand? the slogo ther mz manz hand XXXM hedninge j häll STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Va 46.
maþer
1) slagtning, STrid. " the rytza toghot tha jnnan en dagh ella haffde ther warit eth manzlagh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1629. ib 2665. " them winna vtan mantzslagh (sine congressione pugnæ)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 156.
maþer
2) dödande, blodbad, nederlag. " giordhe mykin skadha oc manz slagh owir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt riket" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 268.
maþer
3) dråp, dråpsak. effther ther. .. jak komyn är j manzslagh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 5: 30 (1465).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • maþar Bu 145, 197.
 • madher Bil 64 ; SD 4: 408 (1335, nyare afskr.) ; Al 7160 (i rimsl.); MD 160 (i rimsl.).
 • mader (i rimsl.) ib 318, 320, 351.
 • madhir MB 1: (Cod. B) 527, hvilken form är den i Cod. B oftast förekommande nom. af detta ord; se MB 1: 568.
 • mander (i rimsl.) Al 909. vanligen man. med art.
 • madherin enl. MB 1: 568 i Cod. B oftast då Cod. A har
 • mannin.
 • maþrin L.
 • madrin Bil 579. vanl.
 • mannin el.
 • mannen.
 • manz.
 • mans.
 • manne.
 • man.
 • män.
 • männe MB 2: 94.
 • manna
 • mannom.
 • männom TK 273.
 • män.
 • männinir L. KL 151 ;
 • stadzxmännene Lg 429.
 • männena MB 2: 5, 94 ;
 • köpmännena Bil 628),
 • manna athäve ,
 • manna blodh ,
 • manna byghþ ,
 • manna hampn ,
 • manna hälghan
 • mannahelgan )
 • manna hätta ,
 • manna kiurtil
 • -kiortil )
 • manna kloster ,
 • manna klädhabonadher ,
 • manna kyn
 • -kön.
 • -kiön )
 • manna lifnadher ,
 • manna likn?
 • manna liverne ,
 • manna lof ,
 • manna natur ,
 • manna röst ,
 • manna skor
 • manne- GS 51 (1450)),
 • manna störtning
 • manne- )
 • manna tal ,
 • manna väkt ,
 • manz alder ,
 • manz anlite
 • -änlite )
 • manz bani ,
 • manz bot
 • fulla manz böther FH 2: 117 (1438). - Jfr manbot.
 • manz byrþ ,
 • manz del
 • -deel )
 • mans diuper
 • manzdywper )
 • mans gärning
 • mans- )
 • manz hamber ,
 • manz hand ,
 • manz hember ,
 • manz högher ,
 • manz kyn
 • -kön )
 • manz limber ,
 • mans luter
 • manz ordh
 • mandzordh )
 • manz slagh
 • mantzslagh )
 • manz stor ,
 • manz störting ,
 • manz säte?
 • manz sör ,
 • manz vit
 • mantz- )
 • manz ögha ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
➞ See all works cited in the dictionary

Back