Mäþfärþ

Old Swedish Dictionary - mäþfärþ

Meaning of Old Swedish word "mäþfärþ" (or mæþfærþ) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mäþfärþ (mæþfærþ)
beteende. " al thiin mädherfärdh skal altidh vara swa som mz enne blyughe ödhmyukt" Lgren. 1866.">Ber 256. ib 257. - vanl. pl. gärningar, handlingar,' handlingssätt, beteende. i dagh skal thin ondzska ok thina snödha medhfärdhe taka en ända Bo 191. " glädhias af thera thrimmadh j godhom gerningom ok mzfärdho" Bir 1: 24. " thiänisto qwnanna ordh ok mz färdhe (gestus) giordho han mer gladhna än usruvna athäfwe" ib 325. " klärkanna ok renlifvis mananna skipan ok mädhfärdhir (disposito et conversatio)" ib 3: 363. ib 1: 348, 3: 80, 226, 255, 469. Lgren. 1866.">Ber 248, 255, 256, 261. jak aff six diäflenom oc allom hans mzfärdhom Lg 3: 689.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mäþfärþ may have also been written as mæþfærþ

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • medhfärdh.
  • mädherfärdh Ber 256, 257 ;
  • -färdhe ib 255, 256 ;
  • -färdhom ib 255, 261),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚦᚠᛅᚱᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back