Maþker

Old Swedish Dictionary - maþker

Meaning of Old Swedish word "maþker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

maþker Old Swedish word can mean:

maþker
1) mask; äfven insekt el. annat mindre djur af lägre ordning. ruthnadhe hans kinben swa at madhka flutu ok wollu wt fluckum STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 253. " hafdhe ena fula sot innan sinum näsum swa at the wllu fulle mz matkum" ib 312. ib 112. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa 22. MB 2: 307. " eldh oc matka giffwir han j theris kropSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa" ib 174. " madkar i bwk" LB 7: 37. för madka i manna köth eller lymmer ib 158. " enkte atir bleff eptir them vtan muldh oc matka" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 28. ib 29, 307. " at the matto wardha människia födha oc ekke hwnda mather älla marka koSTer" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 446. medh thenne methakrokenom ok mathkenom som ther plägher wara wSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa STilla. Utg. af E. Rietz. 1850.">JP 102. " wiider blöthe makkenom mz hulkom fiskn wardher swikin ok griipin" ib. " markane j muldinne" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 156. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 203. STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM L. " ther op kröp en litin madhker" Al 378. " akta ey han mer än sköraSTa mark" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 181. " hwat mon thänna marken foSTra (hunc vermem Alit)" Bo 96. " for sarbetta flugur ok maþka" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 402. vesSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa thyter en mathk a warth mAl STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 312. " the madhka som födhas aff dyngio (craBones)" MB 1: 342. en madkir är j sins herra ägho som kAllas bii STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 256. hon fordriuer. .. loppor oc thylka marka LB 5: 80. " rensa siängaklädhe ok natkyurtla af madhkom" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 252. " madhkin ellir frödhin" ST 356. ib 275. läker. .. orms hugh oc marka LB 5: 81. hon (ɔ: dragonthea).. . fördriffwer matk aff munne (polyp? kräfta? hos Macer heter det om denna växt bl. a.: hoc succo lanam madiam si nariSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bus addas, coSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPresces morSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bun, qui polypus eST vocitatus; sic etiam cancris magnum solet esse juvamen) LB 8: 41. " j heluite är. .. odödlikin matkir" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 221.
maþker
2) = likmadhker. for liik madk, tag förST honig oc hwtemiäll oc gör ter aff een eegh oc läg sa ter oppo som madken er LB 7: 190. - Jfr eter-, lik-, mete-madhker.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • madhker.
 • mathker: mathk Bil 312 ;
 • mathka Ber 203 ;
 • -enom JP 102.
 • madker: -ir Bir 1: 256 ; Bil 112 ;
 • -ar LB 7: 37.
 • matker LB 2: 89, 90 ;
 • -ir MP 1: 221 ;
 • -um Bil 312 ;
 • -om MP 1: 29 ;
 • -a Pa 22 ; MP 1: 28, 307 ; MB 2: 174, 307.
 • marker: mark er 181; marken Bo 96 ;
 • -a LB 5: 80, 81 ; PM L ; Lg 3: 446 ;
 • -ane Bir 1: 156.
 • makker: -enom JP 102.
 • -ar) ,
 • madhka at
 • madka aath )
 • madhka ganger
 • marka- )
 • madhka mater
 • madka- Bir 1: 150),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚦᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back