Matskap

Old Swedish Dictionary - matskap

Meaning of Old Swedish word "matskap" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

matskap
1) sällskap, förening? SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 16 (möjl. att föra till 2). 2) bolagsman, kompanjon; ämbetsbroder. Jfr Sdw 2: 1346. algut forlicha sich j fracten pa skyppet medh sin matschap STb 2: 422 (1490). ib 3: l290 (1496). öleff andersson zacer til lxl mark fore slagit medh sith matskap ib 473 (1500). STock Skb 293 (1503, Skip). STb 4: 38 (1504). samma dach oleff hansson rekinschapå giorde, tha rechnades och med hans matskap, vnge per biörnsson STock Skb 294 (1505, Skip.). jens. .. vplot sin matsskap hans brabendere. . gardh STb 4: 140 (1506). tylee hampa medh sin matschap ib 147 (1507). STock Skb 295 (1508-10, Skip). fornögdes anders bochabinder och hans matskap met hanom war SSkb 273 (1508). ib 360 (1511). HLG 3: 152 (1510). giorde hans (ɔ: den andre kännärns) matschap jacob laurensson ok rekinschap STock Skb 296 (1510, Skip). hemingh jonsson radman med sit matskap hans ffoss STb 4: 194 (1511). ib 239 (1512). symon är ffri fför baathen, niclis hoffman haffuer honum jnthe til tale, tale til lsith matskop, som baathen symone solde ib 248 (1512). STock Skb 305 (1527-30, Skip). samma dagh giorde hans marskapij (sic) eric ericson sin kemenere reginskap ib 304 (1531 d:o). ib 305 (528-31, d:o).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • matsskap.
  • matschap.
  • madskap Stock Skb 305 (1528-31, Skip). maskap ib 1527-30), d:o matskop STb 4: 248 (1512)),
  • matskaper (oblik kasus matsskap STb 4: 140 (1506). matschap STb 2: 422 (1490), 4: l147 (1507)),
  • *matskapi (marskapij Stock Skb 304 (1531, Skip)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᛏᛋᚴᛆᛕ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
Stb 4
Stockholms Stads Tänkeböcker 1504--1514. Utg. genom J. A. Almquist. 1931.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
➞ See all works cited in the dictionary

Back