Matskut

Old Swedish Dictionary - matskut

Meaning of Old Swedish word "matskut" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

matskut
matskott, sammanskott av matvaror som erlades till prästen. diffinitum fuit, quod de sagenis singulis candam, dictam kalff, habentibus detur curato vna pars, dicta maskuth, cum pisce qui capitur meliore Svartb 146 (1373). curato decedenti. .. maatskoth debetur decedenti, et non sucessori Reuterdahl Stat syn 191. Gummerus Syn-stat 36 (1425, avskr.). epter thz atth och eder millan trättha varet haffuer om forscriffne math skat j huariohanda suffle thz vtgiöras schulde och j sielffue thess ärin eens vordhne atth thz giöras schal j smör ena march smör j huart matskut och ther til brödh ib. en karp rogh for maskot Beckman Stud 54 (sl. av 1400-t.).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • maskuth Svartb 146 (1373)
  • maskaat Beckman Stud 54 (s.. av 1400-t.)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᛏᛋᚴᚢᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Beckman Stud
N. Beckman, Studier i outgivna fornsvenska handskrifter. 1917. SFSS.
Gummerus Syn-stat
Synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken från den svenska medeltidskyrkan. Utg. af J. Gummerus. 1902.
Reuterdahl Stat syn
Statuta synodalia veteris ecclesiæ Sveogoticæ Ed. H. Reuterdahl. 1841.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back