Matta

Old Swedish Dictionary - matta

Meaning of Old Swedish word "matta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

matta
matta, täcke. "lingan binda matter i STadhen with sina iij (3) marck. binde them pa malmana STb 1: 437 (1460, Burspr.). han skulle bitala lmeneko iij öre os- mund och mattor och tynnor swa godha medh sin edh som the tynnor oc mattor varo som han fik aff meneko" ATb 1: 391 (1472). tesse skattade. .. eth a kläde. .. eth täpite. .. tw lakan. .. ena matto ib 2: 41 (1474). STb 1: 92 (1477). Jfr halmmatta.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -or. -er Stb 1: 437 (1460, Burspr) ),
  • *matta bindare
  • matte-.
  • -bindere.
  • -binder )
  • *matta bindirska (mattebinderske),
  • *matto panter ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᛏᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Stb 1
Stockholms Stads Tänkeböcker 1474--1483 samt Burspråk. Utg. genom E. Hildebrand. 1917.
➞ See all works cited in the dictionary

Back