Mätta

Old Swedish Dictionary - mätta

Meaning of Old Swedish word "mätta" (or mætta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mätta (mætta)
1) mätta, göra mätt. eg. och bildl. kötit mätte oc styrke KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 40. ib 1: 282. hafdhe mättat moghan KLemning. 1860. SFSS.">Bo 90. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 277, 2: 119. " iak skal mätta them mz minom sötma" ib 1: 117. eth trä, som mätte honom aff sinne frukt Lg 3: 714. 2) mätta, förnöja, tillfredsställa. liker the källo som. .. mätte alla mz dryk KL 245. " at iak ther frilika mz rop oc skrian maathe mättha (för mik mättha)" Su 43. oppfylte ällar mättadhe wara astwndan Lgren. 1875.">LfK 126. 3) utmatta, uttrötta. mättadhir af obrygdhilsomen (opprobriis saturatus) KLemning. 1860. SFSS.">Bo 182. refl.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mätta may have also been written as mætta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • -ir: mättir Bir 1: 277 ; mätte ib 282, 2: 40, 119; KL 245 ;
 • mättis ib 228.
 • -ar: mätta Bir 1: 117 ;
 • mättas KL 228.
 • -te : mätte Lg 3: 714 ;
 • mättis KL 103.
 • -adhe: mättadhe LfK 126 ;
 • mättadhis Lg 819.
 • mättat ib 90.
 • mätta Bir 1: 277 ),
 • mättas , 1) mättas, blifva mätt. eg. och bildl. munkin tilbör hwarn dagh swa litit äta at han ey mättis KL 228. ätir litit oc mättas ib. thän som mykit ätir oc aflatir tho för än han mättis. faar mere lön än thän som litet ätir. oc mättis ib. siälen. .. mättadhis aff otalghom söthma Lg 819. Ber 20. 2) förnöjas, tillfredsställas. for the dyro loktena. .. aff hulke han mättis KL 103. 3) mättas, blifva mått (på), få nog (af). af at göra honom thiänist kunne hon äkke mättas Bo 162. " the kunno aldre mättas aff rikedomom" Bir 3: 55. " aldre kwnne mantz öghon mättas aff (se sig mätta på) hennes venlek" MB 2: 162. Bir 1: 102. - Jfr fulmättadher.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᛏᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back