Mätter

Old Swedish Dictionary - mätter

Meaning of Old Swedish word "mätter" (or mætter) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mätter (mætter)
mätt, som tillfredsSTält sitt begär efter föda. siþän han är mätter SD 5: 638 (1347). STenianus. Se Lg.">Bil 317, 696. " mön at sik mätta af þäs (trädets) frukt" Bu 71. ib 175. STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 24 (58, 25). " vr herra ihesus. .. ökte faa brödh oc giordhe mä af them mang thusand folk" Bo 88. - STenianus. Se Lg.">Bildl. thu kunde aldri wardha mettir aff människio blodh ST 340. " aldre mät aff fulum luSTa" STenianus. Se Lg.">Bil 305. - fyld. pungh mz pänniga mäth MD (S) 306. - Jfr ful-, o-mätter.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mätter may have also been written as mætter

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᛏᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back