Matthäver

Old Swedish Dictionary - matthäver

Meaning of Old Swedish word "matthäver" (or matthæver) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

matthäver (matthæver)
eg. smak af mat; välsmakande rätt, läckerhet. hungr skal wäkia tina goma, ok ey många handa mat täfla (sapores) KS 24 (58, 26).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so matthäver may have also been written as matthæver

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᛏᛏᚼᛅᚠᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back