Matvärs

Old Swedish Dictionary - matvärs

Meaning of Old Swedish word "matvärs" (or matværs) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

matvärs (matværs)
vers som läses före en måltids början. skulu the ey dirffuas at säthia sik til bordh, för än the hafua läsit maat wersin oc bordh signilsen _Bir 5: 44.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so matvärs may have also been written as matværs

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • maat wers )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᛏᚠᛅᚱᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back