Men ajd. och

Old Swedish Dictionary - men ajd. och

Meaning of Old Swedish word "men ajd. och" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

men ajd. och Old Swedish word can mean:

men ajd. och
, adj. 1) allmän, gemensam, alla gällande. ther i landihit skal haldas en tiidh vm äreth en mene rätgng som ma kalla landz räth STrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur SkokloSTers Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.">Svartb 350 (1435).
men ajd. och
2) allmän, allmänt gängse. war een mena rykt i landet, att wår fader ärchiebiskop skulle then tijdh wara döder Lindblom Äbval 6 (1432, avskr.). togh henne then samme mene soth GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 176 (1504).
men ajd. och
3) hel, samling. " epter. .. mene sweriges gambla lagh och goda sidhwänia" STrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur SkokloSTers Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.">Svartb 69 (1395?).. .. vtan al almänt vtbuþ warþer fori menä rikesens wärn sculd Rydberg Tr 2: 246 (1357). at wi kunnom offuirwäge met wart mena rikesens raadh om mena kirkio, biscopa, klärka priuilegia j wort rike STrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur SkokloSTers Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.">Svartb 436 (1449). knwt. .. sade sigh giort haffue eth STadeligit faST köp medh mene guldsmidz ämbetet STb 3: 287 (1496). j fogdens och mene rdzens nervare STock Skb 266 (1525).
men ajd. och
4) menig, gemen, mängden tillhörande. desse ginge til doctoren och prieren medh mene conuentit STb 4: 78 (1505).
Alternative forms or notes:
  • *mena?

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚽᚿ::ᛆᛁᚦ.:ᚮᚴᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
➞ See all works cited in the dictionary

Back