Menedhare

Old Swedish Dictionary - menedhare

Meaning of Old Swedish word "menedhare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

menedhare
menedare. " jac skal nw meendare worda" RK 2: 8266. " tha bliffuer jac meenedare moth idher ib 8270. äre wij hanum men edere" Di 65. LfK 8, 244. RKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 66 (1489, orig.).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • meenedare.
  • men.
  • edere )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚽᚿᚽᚦᚼᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back