Menför

Old Swedish Dictionary - menför

Meaning of Old Swedish word "menför" (or menfør) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

menför (menfør)
skröplig, svag? hon far owir thän menföra oc thranga älskoghsins ända (transiensêL. hindrer att fara, ofarbarhet, menföre. stort rwm ok menföre (chaos magnus) är fäst mällan os oc idhir MP 1: 186. " för diwpä elffwer och menföre skuld eij lenger komme kwnnä än inhender lickaa" HSH 20: 123 (1507). FM 291 (1506). BSH 5: 207 (1507). kan swa ware, at wii badhe för allerdom oc menföre skul ecke kunne pa then tiid giffue oss pa nogon lang reso ib 517 (1512).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so menför may have also been written as menfør

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚽᚿᚠᚯᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back