Menhet

Old Swedish Dictionary - menhet

Meaning of Old Swedish word "menhet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

menhet Old Swedish word can mean:

menhet
1) hop, menniskor. meSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa menhetin pläghar thz helSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST oc öfwa SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST 492. " iak wil meSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa menhetin [fölghia] ib. hop, folk, församlad menighet. ropade meenheten all i sen" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7505.
menhet
2) menighet, allmänhet, folk ss sammanfattningen af dem som tillhöra ett viSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST samfund el. område, oftaSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST i motsats till de SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STyrande. a) menighet, folk (tillhörande en nation el. ett rike). gingo the til radz annas oc cayphas mz preSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STomen. oc sankadho saman alla menhetina KL 395. " offwerwäghandis menhetenas bätzSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa" MB 2: 133. " äpter rikeseens radhz wilkor ok meenhettens i riket" SD NS 1: 534 (1406). " menhethen thz alla wäl behaga" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7461. b) menighet (i SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STad), borgerskap. jönis byfoghot oc borghämäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STara oc radhmän oc menheet SD NS 1: 310 (1404). BSH 1: 130 (1371). FM 41 (1425), 42. SJ 84 (1441). " the fatighe meenheet j SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STaden ärä" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2097. " meenheetin (menigheten el. borgerskapet i SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STäderna) monde thz sara fortryta" ib 639.
menhet
3) hwad armod och nödh wij hade i then menhethen medh tyskerner BSH 5: 185 (1507).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • meenhet.
  • meenhett.
  • menheet.
  • memeenheet )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚽᚿᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back