Mening

Old Swedish Dictionary - mening

Meaning of Old Swedish word "mening" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mening
mening, tanke, tänkesätt. " äftir thy som iac wet hans meninga" KL 115. " sumi äru swa enfKLemming. 1862.">Alde at the kunno enkte bidhia. .. hulkra meninga gudh wet ib. äptir sinom manzlika sinnom oc meningh (secundum humanam æstimationem suam)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 71. " at säthia sina akt, meningh oc dona (sentenatias suas) stundom for gudz wilia, mz hwilko the. .. fordarffwa rätta wndirstandning oc gudz mening (verum intellectun corrumpunt) ib. "MB 2: 86. VaH 24: 322 (1442). sporde them. .. hwat meningh a the haffde ther mz RK 2: 2975. " än sagde han mer medh meningh onda" ib 5576. " ey thordhe thz nakar wända til onda menin" Lg 3: 506. " swarade honom ödmiuKLicä j fKLemming. 1862.">Alskä meningä" Va 4. - afsigt. thetta war hans mening KLemming. 1862.">All KLemming. 1862.">Al 9065. " sa war thera mening oc wele stKLemming. 1862.">Alt" RK 2: 9143. ib s. 347. MB 2: 197. Lg 3: 333. BSH 5: 583 (1517). i then acht och mening, ath sämie, kerlig oc endrecht mothe bliffue richen emellan ib 96 (1506). - Jfr bemening.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • menigh Lg 3: 333.
  • mäning BSH 5: 583 (1517).
  • meningä Va 4.
  • -ar) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚽᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
➞ See all works cited in the dictionary

Back