Mening

Old Swedish Dictionary - mening

Meaning of Old Swedish word "mening" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mening
1) mening, tanke, tänkesätt. (Paris och Helena) betänkte oppo bada sydor hwro the skulle oppenbara hwart for thz andra syn lönliga elskogx mening Troj 63. " ther hörer ey visom oc ornwmstogom manne tiill, ath bekomma syn hwg oc mening (animi sui motum) mz wtwortes athäffwom" ib 72. 2) sinne. gönom mörka porthin ingar ok wtgaar, hwilkin som theer j gärninginne thz ondha som han haffwer j meninginne (malum quod incendit) SpV 75. 3) åsikt, uppfattning. oc är nw psalmens wttydhng lyktadh, äpther jwda mästarannas menigha MJÖ 19. 4) avsikt, ändamål, syfte. affectus tus wili astundan ok meningh idest intencio vnde ambrosius afectus tuus nomen operi tuo iMPonit epte tine meningh kallas tyn gernigh GU C 20 s. 10. " kallade han samman sit raadh och sadhe them sina menyngh" Prosadikter (Sju vise m C) 222. " thänna yrtagardhin födhir aff sik swa marghskona lusteligha lwkt, som dyghinna idhkan war j hälaghetinna meningh (in sancto proposito)" SpV 10. " hör dotthir ok see at all the hälgha scriffs meningh (intentio) wändhis opPa thänna hakanom ib 146. ok haffdhe allas thera hiwl wtgangit aff hälgha meninginna matto (metas sacri propositi), wthan thän som styrdhe waghnin haffdhe warit owantil mz them j nadhinne" ib 211. ib 261. ware thz swa at han haffdhe j sinne gärning nakra adhra meningh än til lGUdh (aliud quam deum suum intenderet) wthan twäkan han älskadhe ekke fwlkomlika GUdh ib 265. ib 508. " GUdelica meninghin ok tet nyttelica ärindit, som war wärldhinna atirlösn" MP 5: 73. oc är prophetans moysi menig, at almoghen skuli rädhas för sinnas förfädhra ofärdh för sina syndher JMÖ 16 (+) o härre sannir GUdh jac wil gärna haffua fulla meningh, oc jnirlica astundhan SvKyrkobr 280. 5) innebörd, betydelse. thy skal mässo särker mz linda bindas. til mening at hwa som wil renlikhet halla. han skal lsik ig udz thiänst hardehelika binda mz storom räddogha oc gömilse SvKyrkobr 60. än thy at sanctus gregorius sigher i psalmen nakor annor ordh, än dauid haffwer sakt, likawäl är en wttydhnig oc menigh opPa badha sidhor JMÖ 21. - Jfr forordha mening.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚽᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back