Menlika

Old Swedish Dictionary - menlika

Meaning of Old Swedish word "menlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

menlika
allmänt. " folkit wart menlika syukt" ST 310. " almoghin aff öSTerlandom meenlika badhe STrand. 1853.">Frälzsis män oc bönder" STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 188 (1386). STokholms mynth, som nw gäpt ok menlegha gangande är foe gilt offuer alt rikith SD NS 2: 120 (1409). - i allmänhet, öfver hufvud. at wi mäth biscopom, riddarum oc andrum wäLBurnum mannom. .. ok menlika mäth allum swerikis, scanes, hallanda, bäggia bleknongh ok lySTers mannom. .. hawom daghthingat STlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.">BtRK 32 (1359, orig.). " ther är menliga then sköneSTa renheth ther naghar man aff säghia weeth" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (Ny början af Gamla Kr.) s. 163. begära. .. menligha offwer huwudh alla handa godhet Gers STrand. 1853.">FreST 32. ib 33. " huilkin tetta gör meenliga alla daga" LB 7: 171.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • meenlika.
  • menligha.
  • menliga.
  • meenliga.
  • menlegha )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚽᚿᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back