Menlöslika

Old Swedish Dictionary - menlöslika

Meaning of Old Swedish word "menlöslika" (or menløslika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

menlöslika (menløslika)
menlöst, oskylDigt. Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 226. döör menlöslica ib 2: 82.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so menlöslika may have also been written as menløslika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • meen- Bir 4: (Dikt) 226),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚽᚿᛚᚯᛋᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
➞ See all works cited in the dictionary

Back