Menogher

Old Swedish Dictionary - menogher

Meaning of Old Swedish word "menogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

menogher Old Swedish word can mean:

menogher
L.
menogher
1) allmän, gemensam. eth menighet herremöte STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 187 (1507).
menogher
3) hel, samtlig. " epter. .. menege suerigis gambla lagh" Svartb 70 (1345?). anders. .. kungiorde for menige tinglaget (o. s. v.) Uppl Lagmansdomb 66 (1493). ib 68. Gers STrand. 1853.">FreST 49. the owillia. .. som är i mellom¨ honom och menoghe kopperbergith GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 146 (1500). werdwgh fader laurens swripä, electus j abo, ok meinogh capitulum Svartb 554 (1501). " en STor ssamquemd aff al lmenighe landhen" GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 129 (1511). tha war han thz oppenbarlig bekendh i allis worä ahörändhe oc i meninghä radztoffvana närware JTb 94 (1513). bönder, som byggie oc bo offuer me[n] ige aaland STb 5: 339 (1521, Kop). 4) menig, mändgen tillhörande. gylles STuffwna, ther menoga kiöSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMannen plegher gaa till STb 1: 315 (1481). wii. .. helse ider alle STrand. 1853.">Fribörna STrand. 1853.">Frelsemän, bönder, landbo oc meniga almoga Uppspriv 15 (1488). " met menighe brödhers samtikke HLG 2: 16 (1510). före meniga mans oc rikesens beSTa" STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 134.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • menigh.
  • menig. meneg: -e Svartb 70 (1345?); Stb 5: 73 (1515). meenigh: -a Gers Frest 49.
  • meningh: -ä JTb 2: 94 (1513). n. menighet BSH 5: 187 (1507).
  • meinogh Svartb 554 (1501) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚽᚿᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
Uppspriv
Uppsala stads stadsprivilegier jämte dit hörande handlingar. Utg. af C. M. Kjellberg. 1907.
➞ See all works cited in the dictionary

Back