Menogher

Old Swedish Dictionary - menogher

Meaning of Old Swedish word "menogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

menogher Old Swedish word can mean:

menogher
L.
menogher
1) allmän, gemensam. " for menogha bestha" MD (S) 270. ib 232, 294. pa rykessens menighe, eller nogers tess inbyggeres argasthe BSH 5: 521 (1512). " thet menighe möthe ib. "FM 187 (1504). i menige herredag BSH 5: 228 (1507, nyare afskr.).
menogher
2) allmän, allmänt utbredd. eth menigt oploop BSH 5: 224 (1507). " kom och eeth meenukth tall" LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3410.
menogher
3) hel, samtlig. " dala rodhin oc meenugha sweriges landh hadhe konungh karl gangit tiil handh" LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1226. " tridhiungen af sakören SOm. .. til hörer rikesens fatebure oc menighe landno til nytto" Lg 3: 344 .. aller meneghe sueriges almoghe bade köpstadzmen ok alle andre BSH 3: 175 (1466). epter thet var herra konungen oc var frw drotningen oc menogha riket stadhgat hafdho ib 2: 66 (1399). ib 79 (1399), 85 (1399). menigha rikith SD NS 1: 136 (1402). " alt menegha häridhit" ib 2: 37 (1408). " all meningh SOken" BtFH 1: 132 (1506). " al meninge SOken" ib 149 (1506). " for the xij och al meninge SOken ib 218 (1507). "ib 282 (1508). " besporde sigh med al meninge SOken om the raar" ib 251 (1506). alth menige frelssit HsH 20: 79 (1506). menoga companijth SO 151. ib 118, 119. " tha vore alle menige brodher til hopa samladhe" ib 34. " SOm ärlika segh bewisa j stridhenne föe menigha mans (d. v. s. allas) bästa" SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 15. " oss ok then menige man til longligit gagn" FM 157 (1504). wore wi. .. forsammet j dag. .. met then menige man, ffriborne, ffrelssitzmen, köpstadzmen, bönder ok bokarla ib 165 (1504).
menogher
4) menig, mängden tillhörande friborne frelses men, köpstadzmen bergsmen ok meneghe almoghe BSH 3: 174 (1466). menige clercherij, fribornä, frelsemen, köpstadzmen, kronenis skatskylloge böndher och menige almwge ib 5: 95 (1506). " then menige almoge (i mots. till erchebiscopen oc flere thäre 7751) j norgis rike lotho sik ey fra konung karl wike" LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7755. " ib 3: 236. symoni högxsta presta ällirsmannom prestom oc menogha almoghanom j jwdea (senioribus et sacerdotibus et reliquo populo Judærum)" MB 2: 272. ib 15, 180. " een simpell läkedom for ten menig man" LB 7:251.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • meenogher: -ogha RK 3: 236. meenugh. menigh.
  • menyg: -yge SO 119.
  • mening.
  • meningh.
  • mennig.
  • menegh: -egha BSH 2: 79 (1399), 85 (1399); SD NS 2: 37 (1408); -eghe BSH 3: 174 (1466), 175. n. meenukth. menigt),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚽᚿᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back