Menoghet

Old Swedish Dictionary - menoghet

Meaning of Old Swedish word "menoghet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

menoghet Old Swedish word can mean:

menoghet
L.
menoghet
1) mängd, hop, menighet. tagh mz tik menoghetena (multituDinem) aff stridzmannomen MB 2: 20.
menoghet
2) menighet, folk ss sammanfattningen af dem som tillhöra ett visst samfund, oftast i motsats till de styrande. a) menighet, folk (tillhörande en nation, ett rike el. ett landskap). at the alle menighetin skulo til thiänist wara MB 2: 26. ib 23. " sampnade synon alla fromasta stridz män oc almoghans menighet" ib 266. " jonatas. .. prestanna oc almoghans höfdhinge oc all menoghetin aff jwdhom" ib 262. ib 273, 323, 390. Lg 3: 33. MD (S) 230, 255, 259, 291. han (konungen) haffwir warit menoghetinna (communitatis) röffuare RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 113. hwilkin storan obothe[li] kin skadhä ok forderff all menchethen hauer tagith BSH 3: 175 (1466). " wii alle menekhethen, friborne, frelsemen, köptstadzmen, Lgren. 1866.">Bergsmen ok böndher" ib. " tilskickadhe aff menikhetinne j forscriffune närekess laghsagho" ib 131 (1460). " riddherskapit och godhe män i skane halland listher och lhwadhen med köpstadzmän och theras menoghether (potenciores terrarum scanie blekingie listrie et insule huethen cum communitate eorundem)" SD 5: 9 (öfvers. fr. sl. af 1400-talet). b) menighet (i stad), borgerskap. abrams menoghet (oll alþyða; folket i Lgren. 1866.">Bern, som innehades af Abrahand) gingo wth moth honum Di 276. " menugheetin i stokholm" RK 3: 2838. " raadh och meenugheet ib 526. "BSH 4: 100 (1483), 5: 7 (15049. vij borgamestere, radh och ganska menighetin j abo FM 105 (1498). thet öpif eder erlighet screffh oss oc menigheten tiil, thet wele wij foRKwnna fore menighethen ib 562 (1512). c) menighet, medlemmarne af ett gille (i mots. till åldermannen). bör allerman ok menighethen twa gillissväriende välia ok kesa SEG 113. ib 116.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • menugheet.
  • meenugheet.
  • menighet.
  • mennighet MD (S) 230.
  • meneghet: -hethen Lg 3: 33.
  • menlikhet.
  • menelekheth.
  • menehet: -heten BSH 4: 100 (1483). -ir),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚽᚿᚮᚵᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SEG
Stadga för ett S:t Eriks Gille nära Upsala. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back