Menoghet

Old Swedish Dictionary - menoghet

Meaning of Old Swedish word "menoghet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

menoghet Old Swedish word can mean:

menoghet
L.
menoghet
2) menighet, folk. . b) menighet (i STad), borgerskap. all meneghet i norrköpungh SD NS 3: 264 (1417). Priv o skyddsbr 177 (1442). ATb 1: 218, 223 (1461?). STb 1: 111 (1477). all menighetin (i Rom) gingo til raadh Prosadikter (Sju vise m C) 158. STock Skb 242 (1524).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • menighet.
  • menegheth SD NS 3: 264 (1417). menehet(h) STb 5: 166 (1517), 354, 357 (1522, Kop)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚽᚿᚮᚵᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Priv o skyddsbr
Privilegie- och skyddsbref för Vadstena kloster utfärdade af K. Kristofer åren 1442 och 1444. I Småst på Fsv.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
➞ See all works cited in the dictionary

Back