Mer

Old Swedish Dictionary - mer

Meaning of Old Swedish word "mer" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mer Old Swedish word can mean:

mer
och adj. koSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP. L. A) adv. koSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP. motsvarande posit. miok el. mykit. 1) mer, mera, i högre grad. heel ljomfru. .. rödhare meer än roos SVb 225 (b. av 1500-t.). SkrtUppb 388. - daghum mer, i högre grad för varje dag. äpther nakon thima ffatadhis them koSThen daghom meer, som oppa sloten waro JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 441.. .. oc dagh om (för daghom) mer öffwadhe sigh j min psaltara ib 443. 2) mer, vidare, ytterligare. ath klaus. .. schal late vpkome til rette alle thöm, som jord mer haffue j hans grendh pa norra sidan STb 3: 15 (1492). " äwärdelika ok meer (ultra) wtskil skaparen fran cereatureno (o. s. v.)" SpV 515. B) adj. 1) mera (i myckenhet). jac. .. miSTe thär alt saman meth mykit meer mith egit ArfSTv 18 (1461).
mer
2) STörre (grad); svårafe. Se Sdw 2: 1267. 3) STörre, omfångsrikare. swa at then delen (ɔ av holmen) til harberga ligge haffuer mer delen aff vatnet, och myne delen aff iordhen aff holman AktKungsårdr 18 (1458). - Jfr for-, fyr-, handar-, innar-, ivir-, länger-, nidher-, nordher-, sidhar-, sidher-, sudher-, yter-mer.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • meer )
  • mer än

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back