Mer

Old Swedish Dictionary - mer

Meaning of Old Swedish word "mer" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mer Old Swedish word can mean:

mer
adv. komp. motsvarande posit miok el. mykit.
mer
1) mer, mera, i höGOrius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Gre GOrius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Grad. hon thröste sik meir a boka list Lg.">Bil 535. " hwi hon (hinden) rötade tha meir en hon var för van" ib 751. ib 542. " konungin wredhgadhis här af ä thäs meer" GOrius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Gr 278. " ekke warder ok tith rike des mer tränghre" Gers Ars b 5. - mer ok mer, mer och mer, allt mer. mik bör mer ok mer fara ther effther Gers Frest 60. " han styRKis ä meer ok mer" Lg.">Bil 897. vard ä meer oc meer brinnande til at göra GOda gerninga Bertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 183.
mer
2) mer, vidare, ytterligare. menar hanom mär mäso sighia Lg.">Bu 27. " sagdhe mer, at ey ware loffleket tolket trol leffwa" Lg 219. " sedan kom han till Fridzland FraMDelis meer till ängeland" MD 322.
mer
3) flere gånger, ofta. forbiwder jak huariom manne oc meer nempde (kan föras till ett mernäMDer, p. adj. meranäMD, merbemältlaff her pa at thala FH 5: 134 (1489). B) adj.
mer
1) mera (i myckenhet) abs. med bem. af n. han formate ok eigh mer nima: än aue maria Lg.">Bu 7. ib 5. " ther aff fa vi ey meer än fyra päninga" Iv 4275. " taker han mer" SD 5: 638 (1347). är thz swa at thik stundum nakot määr forelegx än thu för hafwir haft Ber 272. " gudh kräwir ängin meer ä (för än) han formaa" GO 1085. " meer wil ä meer (mer vill mer ha; ju mer man har, dess mer vill man hafva)" ib 374.
mer
konj. JFr Mnt. mêr] men. the waare beegärende tha thz the motte there erchebyscop aather faa meer än thz kunde them ekke warda RK 3: 953. ib 665, 903, 911, 2510, 3611, 3631. VKR 33. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 123, 124, 5: 45. Ber 243 ; 251, 252.

Part of speech: ab, av

Additional information: adv. och adj. komp.

Grammatical aspect: adv. adj.

Alternative forms or notes:
  • meer.
  • mär.
  • määr Ber 272.
  • meir Bil 535, 542, 751)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Ars
Ars moriendi. Gersons lärdom huru man skall dö. 1881.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back