Mes

Old Swedish Dictionary - mes

Meaning of Old Swedish word "mes" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mes
GO 49. - särsk. korg el. liknande inrättning (af viss storlek) hvilken tjenar till transportmedel för åtskilliga slag af torra varor (ss kopparplåtar, hudar, sill); äfven ss måttsbestämning. Jfr Falkman, Om mått och vigt 1: 318. then pakken, tynnan, mesen, j hwilko GOtzith är SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM XV. ath engen j dragara embeteno schall mera tagha eller haffua fore enaa meessz kopper aath til slaa än fyra artoger SO 197. - i latiniserad form. de captura alecum de qualibet sagena que habuerit pro manslut duas mesas vnsam mesam, que vero vnam tantum, dimidiam mesam SD 3: 165 (1314). - Jfr sild-, skinmes, äfvenSOm mese.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mees.
  • meesz )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚽᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back