Mes

Old Swedish Dictionary - mes

Meaning of Old Swedish word "mes" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mes
ett slags korg. - korg el. likn. använd ss transportmedel el. forslingsomslag för åtskilliga slag av torra varor (ss kopparplåtar, hudar, sill). Jfr Hildeband, Sv Medelt. 1: 689, 751 samt Nord. Kultur 30: 123, 198. 3 mark peninga oc 3 meesa sildh VKj 150 (1447). skyllado. .. 16 meser sildh ib 152 (1466). forbödz. .. ath sla li nogra meds meer än iij (3) lispund kopper STb 1: 49 (1476). thet han hade forhindreth ena mess kopper j lubeka ib 2: 215 (1487). for thy änglekes merkie STode pa koppern ok pa messen tesliges ib. ib 553 (1491). " huilket breff som ludde pa sex och firesindztiwghu messer koper medh jern, mosse och annat ib. (Vissa av fallen äro möjl. att föra till mese). Jfr bikara-, fiska-, kopar-, silda-, skin-mes. "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mees.
  • mess )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚽᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back