Mesa

Old Swedish Dictionary - mesa

Meaning of Old Swedish word "mesa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mesa
korg el. likn. använd ss tranportredskap el. forslingsomslag för vissa torra varor (ss kopparplåtar m. m.). xij mesa beghare, v ortugh mesan HLG 2: 28 81512). ib. item vj mesor bögare for !UDDA_TECKEN?Z ortugh meesen. .. item än viij mesor bögare hwar mesa for ij peninge och iiij ortugh. .. item iij mesor for iiij ortugh mesen. .. item en meesse, som her bertil köpthe ib 84 (1517). swa ath hanis. .. lot them slaa forscripna fäm mesa koppar til sammans ok banth sielff märke pa hwaria meesa STb 2: 153 (1486). Jfr bikara mese.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mese (mees(s)e),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚽᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
➞ See all works cited in the dictionary

Back