Metister

Old Swedish Dictionary - metister

Meaning of Old Swedish word "metister" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

metister
medisterkorv. " jtem j mark for fareköt oc metister" Skotteb 370 (1460 -61, Kämn). ib 377 (1461 - 62, d:o), 383 (1462-63, d:o). steekhet fä rsk mätister Sex ekon tr 271. viiii mäthisther Brasks Matordn 3. rökte mäthister ib 7.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • metyst(h)er Skotteb 410 (1466-67, Kämn), 450 (1470-71, d:o). mestisrter ib 403 (1465-66, d:o). mät(h)ist(h)er Sex ekon tr 271 ; Brasks Cal 271 ; Brasks Matordn 3 ; 6, 7),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚽᛏᛁᛋᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Brasks Matordn
H. Hildebrand, Matordningen i biskop Hans Brasks hus (ur hds. fr. 1513--27). I Vitt. Hist. o. Ant. Ak:s Månadsblad 1885 s. 1--21.
Sex ekon tr
Om trädplantering, beredning af mjöd, claret och salvieöl, matsedlar från olika land samt om brännvins nytta. Sex ekonomiska traktater från medeltiden. I Småst på Fsv.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back