Miärþe

Old Swedish Dictionary - miärþe

Meaning of Old Swedish word "miärþe" (or miærþe) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

miärþe (miærþe)
L. mjärde, af garn el. spröten gjordt fiskredskap som utsättes i vattendrag och som är försedt med så inrättade ingångar att fisken icke hittar ut sedan han kommit in. hwss och mierdar BtFH 1: 45 (1484, nyare afskr.). Jfr miärþre.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so miärþe may have also been written as miærþe

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mierde.
  • miarþe L.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛅᚱᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back